TIPP: Időt spórolhat meg amennyiben az Ingyenes tanácsadás menüpont alatt érdeklődik!

Polgári peres eljárások
polgari jogMég a per megindítása előtt teljes körű jogi állásfoglalás készítésével megtörténik a pernyertesség lehetőségének felmérése, hiszen egy felelősségteljes ügyvéd nem tanácsolja Ügyfelének a pereskedést akkor, ha az ügy megnyerésére nincs reális esély.

A tárgyalóteremben bonyolult eljárásjogi szabályok mentén kialakult rendszerbe csöppen az Ügyfél, többek között éppen emiatt egyre több területen kötelező is az ügyvédi képviselet.
Büntető, szabálysértési jog – „Primus inter pares.” 
bunteto szabalysertesi jogNem lehet fontossági sorrendet felállítani az egyes ügyek között, mivel az Ügyfélnek mindig a saját problémájának megoldása a legfontosabb és ezt természetesen tiszteletben is kell tartani, azonban a büntetőügyek „elsők az egyenlők között”, mivel sok esetben az Ügyfél szabadsága, vagyona, megélhetése, jó hírneve a tét. Az ilyen ügyekben hatványozottan fontos az, hogy az eljárás alá vont időben bízzon meg védőt a képviseletének ellátásával. Erre tekintettel soron kívül van lehetőség konzultációra, amely során részletesen kidolgozásra kerül a védekezés. 

Amennyiben Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, illetve vádolják, ne késlekedjen!
A törvény szerint meghatalmazást az eljárás alá vont törvényes képviselője vagy nagykorú hozzátartozója is adhat.
Cégalapítás, cégmódosítás, csőd- és felszámolási eljárás 
cegalapitasAz irodában rendelkezésre áll minden szükséges engedély, illetve technikai feltétel az elektronikus cégeljáráshoz. Cégalapítás, változások bejegyzése, illetve egyéb eljárások során kizárólag ügyvéd jogosult eljárni a cégbíróságok előtt. 

Az ügyvédi munka nem ér véget a cég bejegyzésével. Az ügyvéddel történő hosszú távú együttműködés kialakítása szolgálja leginkább a cég érdekeit. Szerződések megkötése, szervezetekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás, viták rendezése, mind olyan eljárás, amelyeknél sok esetben elengedhetetlen a gyors és szakszerű jogi segítség, amelyet később nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet pótolni. A kapcsolat menüpont alatti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet a hosszú távú együttműködés feltételeiről.
Angol nyelvű ügyintézés
angol zaszloBizonyos ügytípusoknál angol nyelven is vállalom jogi képviselet ellátását. Ilyenek tipikusan az adásvételi és bérleti szerződések elkészítésére vonatkozó megbízások. Amennyiben kérdése van az angol nyelven történő ügyintézéssel kapcsolatosan, kérem keressen a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeim egyikén.
Követeléskezelés
koveteleskezelesMagánszemélyek, cégek kintlévőségeinek csökkentése érdekében számos jogi lépés tehető. Mindenekelőtt azonban érdemes az ügy összes körülményét gondosan átbeszélni a jogi képviselővel. Számos esetben elegendő az ügyvédi felszólító levél kiküldése, azonban fizetési meghagyásos eljárás, illetve felszámolási eljárás megindítása is kezdeményezhető.
A tapasztalat az, hogy azok a cégek, illetve magánszemélyek, akik a későbbi esetleges követeléseikkel kapcsolatosan előrelátóan biztosítéki rendszereket dolgoznak ki (például a mintaszerződéseikben), azok sokkal nagyobb százalékban tudják sikeresen érvényesíteni követeléseiket.

Amennyiben Önnek nem fizető adósa van, úgy alapvetően a leggyorsabb és egyben a legköltségkímélőbb megoldást ajánlom figyelmébe, amely nem más, mint az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás. A fizetési meghagyásos eljárást abban az esetben is lehet kezdeményezni, ha Önnek nem áll rendelkezésére a tartozást alátámasztó írásos bizonyíték, mivel elképzelhető, hogy erre nem is lesz szükség. Érdemes azonban összegyűjteni a követelés alapjául szolgáló iratokat, mivel a kötelezett ellentmondása folytán perré alakulhat az eljárás, ahol már bizonyítási eljárás lefolytatására is sor kerül.

Az eljárási díj mértéke az alapeljárásban a tőkeösszeg 3%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint. Ezen kívül az ügyvédi munkadíj merül fel, amely esetenként eltérő (Díjszabás menüpont). Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően a kötelezett nem teljesít önként, a végrehajtás elrendeléséért külön díjat kell fizetni, melynek mértéke a díjalap 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint.

A fenti díjakat a jogosult köteles megelőlegezni, de sikeres fizetési meghagyás esetén a kötelezett visel minden felmerült költséget (beleértve az ügyvédi díjat is), így az megtérül a jogosultnak. A legkedvezőbb esetben, hozzávetőlegesen három-négy hét alatt jogerős fizetési meghagyás lehet az Ön kezében, amellyel egyenesen a végrehajtóhoz lehet fordulni. Amennyiben az eljárás felkeltette érdeklődését, kérem keressen a Kapcsolat menüpontban felsorolt elérhetőségeim bármelyikén.
Okiratszerkesztés
okiratszerkesztesAdásvételi szerződés, házassági szerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, végrendelet, tartási szerződés, letéti szerződés, illetve egyéb megállapodások készítése és ellenjegyzése.
Közös megegyezéses válóperek, gondnoksággal kapcsolatos ügyek
csaladjogVállalom házassági szerződés elkészítését, illetve képviselet ellátását válóper során amennyiben a felek közös megegyezéssel kívánják felbontani házasságukat. A tanácsadás során minden fontos kérdés (pl: szülői felügyelet, kapcsolattartás, gyermektartásdíj, stb.) vonatkozásában részletes tájékoztatást kap az Ügyfél.

Gondnokság alá helyezési eljárás megindítása, illetve képviselet ellátása az eljárás során. A gondnokság alá helyezési eljárások tipikusan az előre jól megítélhető ügyek közé tartoznak álláspontom szerint, így mindenképpen ajánlatos az eljárást megelőző személyes konzultáció.
Öröklési jog
oroklesi jogVégrendeletek, életjáradéki szerződések, öröklési szerződés készítése, ellenjegyzése, illetve hagyatéki eljárással összefüggő jogi tanácsadás.
Közigazgatási perek
kozigazgatasi es munkaugyi perekAmennyiben az Ön számára nem kedvező közigazgatási határozat született, úgy mihamarabb érdemes ügyvédi segítséget kérnie, mivel  törvényben rögzített határidőn belül – lehetőség van jogorvoslatra, akár bíróság előtt is.
Projektfinanszírozás és infrastruktúra
projektfinanszirozasA projektfinanszírozási és az infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos ügyletek során fokozottan fontos a jogi segítség jelenléte a kezdetektől. A hitelszerződések, valamint építési és üzemeltetési szerződések megkötésekor a legalapvetőbb, hogy Ön messzemenőkig tisztában legyen a vállalt kötelezettségeivel, illetve a kockázatokkal. A szerződések jogi szempontból történő elemzése, képviselet ellátása a pénzintézetek előtt, illetve a folyamatos tanácsadás hathatós segítséget jelent egy-egy projekt során. A képviselet a későbbi esetleges jogvitákra is kiterjedhet, de az alapvető cél ezek elkerülése.
 Ügytípusok, amelyekben nem vagy csak kivételes esetekben vállal képviseletet jelenleg az iroda:
- munkajog
- devizahiteles ügyek
- speciális családjogi ügyek (apaság megállapítása, gyermekelhelyezés, válóper közös megegyezés hiányában, stb.)
Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Gombkötő Péter tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Adatkezelési szabályzat | Adatkezelési tájékoztató